Запрошуємо до участі у студентській науковій конференції

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської
наукової онлайн-конференції «Актуальні проблеми журналістики», яка
відбудеться 22 квітня 2021 року на кафедрі журналістики Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Напрями роботи:

 • теорія та методологія масової комунікації;
 • історія української та світової журналістики;
 • етичні орієнтири сучасних ЗМК;
 • мовні, жанрові й національно-культурні особливості текстів ЗМК;
 • мистецтво в соціальних комунікаціях;
 • регіональна журналістика й перспективи її розвитку;
 • сучасні тенденції в PR і рекламі;
 • проблеми видавничої справи та редагування;
 • медіаосвіта у вищій і загальноосвітній школі.
  Мови конференції: українська, англійська.
  Термін видання збірника – 1 червня 2021 року.

Вимоги до публікацій: текстовий редактор WORD (Times New Roman; 14;
інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см,
абзацний відступ – 1,2 см.
ПІП автора, група, факультет, найменування навчального закладу. Відомості
про наукового керівника – текст праворуч (Times New Roman; 12).
Найменування тез доповіді – по центру, заголовними буквами (Times New
Roman; 18; жирний; текст по ширині).
На початку тез доповіді необхідно навести анотацію. Текст анотації не
повинен перевищувати 4 речення (Times New Roman; 10; жирний; текст по
ширині).
Після анотації необхідно навести ключові слова, від 3 до 5 (Times New
Roman; 10; жирний, курсив; текст по ширині).
Далі викладається основний текст тез доповіді, структурно поділений на
кілька частин: вступ, методика дослідження, результати дослідження, висновки
(Times New Roman; 14).
Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних
джерел» в порядку згадування (Times New Roman; 14; інтервал 1,5). Посилання
наводяться в тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу, представленого у
такому вигляді, повинен бути від 2 до 5 сторінок.
Учасники конференції мають до 20 квітня 2021 року включно надіслати
на адресу електронної пошти kaf_zhurnalist@ukr.net тези доповіді. До 16
квітня 2021 року включно просимо підтвердити участь у науковому заході
(для отримання коду доступу до конференції).
Контакти
Відповідальний секретар конференції:
Свалова Марина Ігорівна, к. н. із соц. комун., доц.
Тел.: +38 097 175 26 77
+38 095 742 96 17
Е-mail: kaf_zhurnalist@ukr.net
Адреса проведення наукового зібрання: м. Полтава, вул. Остроградського, 2.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий