Наукова робота


Актуальні проблеми журналістики : [збірник наукових праць : за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової онлайн-конференції «Актуальні проб леми журналістики» / за ред. С. В. Семенко]. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. № 6. 162 с

Філологічні студії : зб. наук. пр. студентів і магістрантів ф-ту філології та журналістики / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. Вип. XVІІ. 110 с.

Філологічні студії : зб. наук. пр. студентів і магістрантів ф-ту філології та журналістики / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. Вип. XVІІІ. 250 с.

Журналістика : теорія, історія, практика [збірник наукових праць студентів / за ред. Н. Ф. Баландіної]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018.– № 8. – 175 с.

Журналістика : теорія, історія, практика [збірник наукових праць студентів / за ред. Н. Ф. Баландіної]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017.– № 7. – 202 с.

Журналістика : теорія, історія, практика [збірник наукових праць студентів / за ред. Н. Ф. Баландіної]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016.– № 6. – 206 с.

Журналістика : теорія, історія, практика [збірник наукових праць студентів / за ред. Н. Ф. Баландіної]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015.– № 5. – 186 с.

Журналістика : теорія, історія, практика : студентський науковий збірник / за заг. ред. Н. Ф. Баландіної. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 147 с.

Журналістика : теорія, історія, практика : студентський науковий збірник / за заг. ред. Н. Ф. Баландіної. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 183 с.

Журналістика : теорія, історія, практика : студентський науковий збірник / за заг. ред. Н. Ф. Баландіної. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 214 с.

Журналістика : теорія, історія, практика : студентський науковий збірник / за заг. ред. Н. Ф. Баландіної. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 120 с.

Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [відповідальний редактор В. Д. Демченко, відповідальні секретарі О. В. Кирилова, О. В. Гудошник]. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2021. – 134 с.

Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [відповідальний редактор В. Д. Демченко, відповідальні секретарі О. В. Кирилова, О. В. Гудошник]. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. – 132 с.

Інтернет-журналістика та новітні технології в сучасних медіа: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (1 квітня 2020 р.) / наук. ред. В. О. Гандзюк. – К.: КУБГ, 2020. – 106 с.

СУЧАСНІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ: Збірник матеріалів інтернет-конференції / За заг. ред. С. В. Безчотнікової. – Маріуполь, 2017.

Регіональні ЗМІ України : історія, сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали інтернет-конференції / відп. ред. Галич А. О. – Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2017. – 281с.

Соціальні практики формування ґендерноїчутливості й толерантності / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Черкаси, 1–3 грудня 2016 р. / упорядник Н.І. Земзюліна— ​Черкаси: Чабаненко Ю., 2016. — 192 c.