Історія

Кафедра журналістики була створена 2010 р., відокремившись від кафедри загального і слов’янського мовознавства та журналістики. За час її існування сформувався високопрофесійний колектив у складі докторки філологічних наук, професорки Надії Баландіної, кандидатки філологічних наук, професорки Світлани Семенко, кандидатів наук із соціальних комунікацій, доцентів Гліба Кудряшова, Лесі Лисенко, Марини Свалової, Сергія Шебеліста і старшої викладачки Оксани Зелік.

Упродовж 2010–2019 рр. кафедру журналістики очолювала професорка Н. Баландіна, членкиня експертної ради з філологічних наук та соціальних комунікацій Міністерства освіти і науки України (2010–2015), членкиня спеціалізованої вченої ради ІД 26.172.01 при Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (з 2010 р.). Надія Францівна – авторка понад 170 наукових праць,  зокрема 2 монографій, 3 колективних монографій, 15 підручників для загальноосвітніх навчальних закладів із грифом МОН, 11 навчальних посібників, 2 навчальних програми, 9 авторських свідоцтв. Професорка є членкинею редколегій наукових видань «Рідний край» (Полтава), «Вісник Полтавського національного педагогічного університету», «Слов’янський збірник» (Одеса), «Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury» (Чехія).

Із 2019 р. кафедру журналістики очолює професорка С. Семенко, авторка понад 100 наукових статей з історії української журналістики, історії української літератури, методики викладання української літератури в школі, опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць, учасниця багатьох наукових конференцій в Україні (Київ, Черкаси, Сімферополь, Тернопіль, Запоріжжя, Львів, Полтава, Харків, Луганськ) і за кордоном (Мінськ). У 1999–2002 рр. друкувала рецензії на твори дитячої літератури на сторінках регіональної преси (газети «Зоря Полтавщини» та «Полтавський вісник»), із 2000 р. бере участь у культурологічно-просвітницьких програмах на обласному радіо. Систематично друкує наукові статті на сторінках центрального науково-виробничого журналу «Держава і регіони» (Запоріжжя) та альманаху ПНПУ імені В. Г. Короленка «Рідний край» (Полтава).

Із моменту створення кафедри її співробітники (доценти С. Шебеліст, М. Свалова, Л. Лисенко і Г. Кудряшов) захистили чотири кандидатські дисертації з соціальних комунікацій в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Старша викладачка О. Зелік закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Професорка С. Семенко закінчила докторантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладачі постійно підвищують свій науково-методичний рівень, стажуючись у провідних університетах Києва, Львова, Запоріжжя, Сум, Вінниці (Україна) й Мінська (Білорусь).

Викладачі кафедри є авторами колективних і одноосібних монографій, що публікувалися в Україні та за кордоном. О. Зелік і С. Семенко – співавторки у колективній монографії «Метаморфози в сучасній українській літературі» (Варшава, Івано-Франківськ, 2014). С. Шебеліст і Л. Лисенко – співавтори колективної монографії «Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku» (Краків, 2015). Г. Кудряшов – автор трьох одноосібних монографій: «Апологети українського слова. Видавнича діяльність товариств “Просвіта” Лівобережної України (початок XX століття)» (Полтава, 2015), «Молитва до Тараса під білоруським небом (пошанування Т. Г. Шевченка в Білорусі на зорі XXI століття)» (Полтава, 2016),  «“Любове ніжна моя, не відлітай…” Публіцистичні нариси, статті, діалоги та спогади про Раїсу Кириченко» (Полтава, 2017). Н. Баландіна – співавтор колективної монографії «Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства» (Переяслав-Хмельницький; Кременчук, 2017). 2018 р. викладачі кафедри підготували колективну монографію «Текст у масових комунікаціях: множинність інтерпретацій» (Харків, 2018).

Із моменту створення кафедра журналістики здійснює підготовку бакалаврів, а з 2017 р. –  магістрів. Її співробітники викладають курси з нормативних, фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін: «Основи журналістики», «Професійні стандарти журналістики», «Тележурналістика», «Радіожурналістика», «Медіаосвіта», «Історія української журналістики», «Письменницька публіцистика», «Медіакритика», «Журналістські жанри», «Журналістська майстерність», «Мистецька журналістика», «Реклама», «Зв’язки з громадськістю», «Креативне письмо», «Журналістська етика», «Газетно-журнальне виробництво», «Політична журналістика».

Колектив кафедри бере участь у підготовці студентів за спеціалізацією «Редактор освітніх видань», викладаючи  низку дисциплін за вибором студента: «Основи видавничої справи і редагування», «Текстознавство», «Книга як конструктор»,  «Редакторський аналіз і правка», «Літературне редагування», «Історія видавничої справи і друкарства».

Майбутні журналісти вдосконалюють навички під час проходження різного рівня практик у місцевих ЗМК під керівництвом досвідчених журналістів, насамперед на базі філії ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція “Лтава”», телеканалів «Центральний», «ІРТ-Полтава», «PTV», пресслужб Головного управління Національної поліції в Полтавській області та Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, газет «Зоря Полтавщини», «Коло», «Полтавський вісник», «Газета по-українськи», «Вечірня Полтава», «Вісті», обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини». За бажання студенти можуть проходити практику в інших регіональних і всеукраїнських медіа (Одеська ОДТРК, канали «ТВі», «UA: Перший»). Магістранти проходять медіаосвітню практику в загальноосвітніх навчальних закладах.

Науково-методична робота кафедри журналістики спрямована на дослідження актуальних проблем сучасного журналістикознавства й медіаосвіти. 2011 р. завершена наукова держбюджетна тема «Оптимізація формування комунікативної компетенції учнів ЗНЗ засобами навчального тексту».

Важливою складовою кафедральної роботи є проведення конференцій і семінарів: із 2010 р. започатковано проведення науково-практичних конференцій «Журналістика. Лінгвістика. Дидактика» і «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (2010, 2014, 2018, 2020). 2013 р. з ініціативи кафедри відбулася конференція «Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ–ХХІ століть». 2013 р. розпочав роботу й регіональний семінар «Медіаосвіта як фактор модернізації та підвищення якості вивчення гуманітарних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі». Традиційним став кафедральний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми журналістики в контексті сучасних соціальних комунікацій», за результатами якого видано збірники наукових праць (2015, 2016, 2017, 2018).

Від самого початку свого існування кафедра бере активну участь у міжнародному науковому житті. Н. Баландіна протягом тривалого часу співпрацювала із закордонними науково-навчальними інституціями, зокрема з Карловим університетом у Празі й Університетом Палацького в Оломоуці (Чехія), публікувалася в Іспанії, Німеччині, Польщі, Чехії. Так, у 2007–2008 рр. у Карловому університеті і 2013 р. в Університеті Палацького в межах реалізації міжнародних програм  професорка прочитала лекційні курси з української мови й українсько-чеського перекладу.

Г. Кудряшов активно співпрацює з Інститутом журналістики Білоруського державного університету, Радою молодих учених Національної академії наук Республіки Білорусь, виступаючи на конференціях і друкуючись у білоруських наукових виданнях. Доцент налагодив контакти з Науковою бібліотекою Білорусі, передаючи в її фонди продукцію полтавських видавництв. Також Г. Кудряшов журналістики співпрацює з Мінським міським громадським об’єднанням українців «Заповіт», з яким підписано угоду. Тема співробітництва ‒ «Видавнича діяльність української діаспори в Республіці Білорусь». У рамках цієї співпраці побачило світ видання «Молитва до Тараса під білоруським небом : пошанування Т.Г. Шевченка в Білорусі на зорі XX ст.».

С. Шебеліст регулярно бере участь у міжнародних освітніх і наукових заходах. Так, 2011 р. викладач долучився до Літньої східної школи, котру організовує Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету (Польща). У межах навчання її учасники з різних країн Європи й Азії слухали лекції зарубіжних професорів і виголошували власні доповіді на семінарах, а також відвідали Варшавську східноєвропейську конференцію, де виступали відомі політики, науковці й експерти.

2012 р. С. Шебеліст узяв участь у Міжнародному симпозіумі для молодих учених «Україна у глобальному контексті» в Центрі європейських, російських і євразійських досліджень Університету Торонто (Канада). 2013 р. доцент став учасником проєкту «Візити для професіоналів» у Варшаві, реалізованого програмою Study tours to Poland, і З’їзду випускників Літньої східної школи Варшавського університету, що відбувався у Празі (Чехія), а 2014 р. – Польсько-німецько-української школи імені Богдана Осадчука у Вроцлаві (Польща), котру ініціював Колегіум Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського. Окрім того, викладач має публікації на сторінках зарубіжних масмедіа, зокрема в часописах Kultura Enter (Люблін) і Nowa Europa Wschodnia (Вроцлав). Його стаття увійшла до збірника «Перед вибором. Майбутнє України в умовах системної дестабілізації» (2013), виданого Інститутом Центрально-Східної Європи (Люблін).

Інтегруються в міжнародну наукову спільноту й інші члени кафедри, подаючи статті до іноземних наукових видань і беручи участь у закордонних конференціях і стажуваннях. Л. Лисенко і С. Шебеліст беруть участь у програмі Європейського Союзу Erasmus+ КА2 Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/MultiEd («Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України»).

Із 2011 р. відбувається щорічний регіональний студентський науковий семінар «Актуальні проблеми журналістики», а найкращі доповіді друкуються у збірнику наукових праць «Журналістика: теорія, історія, практика». 2020 р. семінар набув статусу всеукраїнського заходу. Традиційною формою студентської наукової активності є участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт і видавничих проєктів, конференціях (Дніпро, Київ, Львів, Маріуполь, Ужгород, Херсон, Черкаси). Студенти мають вагомі результати. 2015 р. Олексій Мельніченко виборов 3 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі соціальних комунікацій (тема «Спортивний коментар у друкованих ЗМІ: традиції й новаторство», науковий керівник – Н. Баландіна). Переможцями у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю» стали Олексій Мельніченко (3 місце, 2015 р.) і Лілія Пархоменко (3 місце, 2016 р.). У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Журналістика» (Дніпро, 2020 р.) студентка Валерія Магда посіла 2 місце. Окрім того, студенти активно долучаються до українських і зарубіжних освітніх проєктів, курсів і майстер-класів, отримуючи відповідні сертифікати.

Профорієнтаційна робота з майбутніми абітурієнтами – це щорічний проєкт «МедіаТерра», регіональний творчий конкурс для учнів «Допис в газету» (з публікацією збірника), організація в загальноосвітніх закладах читання курсів із основ журналістики, медіаосвіти, робота із творчо обдарованими учнями в рамках Малої академії наук, проведення лекцій для учителів Полтавщини. У жовтні 2016 р. спільно з Полтавською обласною організацією Національної спілки письменників України кафедра взяла участь у регіональному проєкті «Сучасний медіасвіт як простір для творчості активної молоді». 2021 р. кафедра журналістики спільно з ГО «Полтавський “Преса Клуб”» реалізувала грантовий проєкт «Формування інфомедійної грамотності у школярів, які проживають у сільській місцевості та в ОТГ». Грант наданий у межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси.

Кафедра постійно співпрацює із провідними журналістами й публіцистами Полтавщини та України. Студенти мали можливість прослухати публічні лекції правозахисника Мирослава Мариновича «Україна сьогодні: як фатум наших слабкостей обернути на еволюційні шанси?», есеїста Миколи Рябчука «Література обложеної фортеці», професора Ігоря Михайлина «Становлення української журналістики в контексті виникнення журналістики в Європі у залежних народів». Серію майстер-класів із різних аспектів практичної журналістики для студентів провели професори Валерій Іванов, Анатолій Яковець, Микола Тимошик, доцент Василь Теремко, головний редактор газети «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий, головний редактор сайту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані, володарка Національна премії «Телетріумф» Наталія Соколенко, публіцист Станіслав Федорчук, журналісти-медіатренери Юрій Ісаєв, Андрій Богданович, Сергій Мамаєв, Ірина Виртосу. Студенти відвідували зустрічі з журналістами й письменниками Євгеном Положієм, Людмилою Таран, Сергієм Жаданом, Любов’ю Якимчук, Сергієм Осокою, Віталієм Запекою, Євгенією Подобною.

Викладачі кафедри приділяють велику увагу дослідженню та популяризації історії регіональної журналістики. 2019 р. на факультеті філології та журналістики відкрили Центр дослідження полтавської журналістики. Налагоджено тісну співпрацю з музеями й бібліотеками міста, які надають можливість студентам працювати зі стародруками. Звертаються студенти й до ветеранів полтавської журналістики Раїси Самойленко, Віри Чазової, Анастаса Крашевського. На основі їхніх спогадів, інтерв’ю і фотографій створюється мультимедійний банк інформаційних ресурсів. Про діяльність старших колег студенти пишуть науково-дослідницькі роботи. Молодь зустрічається із полтавськими журналістами-практиками: Миколою Ляпаненком, Ілоною Фантою, Діаною Литвиненко, Крістіною Брігідою, Анною Чапалою, Станіславом Майзусом, Євгеном Брижем, Анатолієм Мішиним, Віталієм Скобельським, Анною Лакизою, Аліною Смутко, Вікторією Курочкою, Наталією Сіробаб. Багато з них є випускниками факультету філології та журналістики.

Студенти активно долучаються до роботи у кафедральних, факультетських та загальноуніверситетських виданнях «Університетський час», «О2», «Кольорове коло», сайту університету, беруть участь у конкурсі есеїв на патріотичну тематику «Україна – це ми». Традиційними є виставки видавничої продукції кафедри журналістики та видавничих проєктів студентів-журналістів, які проводяться у рамках Днів факультету філології та журналістики.

Студенти-журналісти беруть активну участь у роботі органів факультетського та університетського самоврядування. Для органів студентського самоврядування проводяться майстер-класи «PR-супровід виховних і культурних заходів», «Висвітлення діяльності студентського самоврядування на сайті та вишівській газеті “Університетський час”», у межах роботи школи «Лідер майбутнього» проводиться майстер-клас «Особливості функціонування пресслужби органів студентського самоврядування».

Кафедра співпрацює з обласною організацією Національної спілки журналістів України. Проводить спільні акції – зустрічі з відомими журналістами, прибирання Алеї журналістів у Полтаві. С. Шебеліст постійно співпрацює як журналіст з інтернет-виданням «Zaxid.net». Г. Кудряшов і М. Свалова є членами НСЖУ. Викладачі кафедри як медіаексперти і медіаекспертки беруть участь у передачах на радіо й телебаченні.

Кафедра журналістики сприяє розвитку медіаграмотності різних установ й організацій Полтавщини. Так, Л. Лисенко читала лекції в обласній профспілці працівників освіти й обласній прокуратурі. Н. Баландіна, О. Зелік, Л. Лисенко і С. Семенко є частими гостями методичних об’єднань учителів-словесників Полтави й області, на яких презентують різні форми ранньої професіоналізації учнів у медійній сфері. Г. Кудряшов бере активну участь у культурно-мистецькому житті Полтавської області, зокрема в популяризації творчості народної артистки України Раїси Кириченко. При кафедрі діє музей Раїси Кириченко. Викладачі кафедри не стоять осторонь громадського й культурного життя Полтавщини, залучаючи до цього студентів, виховуючи їх як усебічно розвинутих і критично мислячих особистостей.