МАГІСТРАТУРА

Безымянный-1

Згідно з наказом № 1497л від 21.11.2016 р. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 061 Журналістика.

Термін навчання 1,4 роки  на денній або заочній формі.

Магістерська програма передбачає перехресний вступ — можливість отримати освітньо-кваліфікаційних рівень «магістр журналістики», маючи диплом бакалавра / спеціаліста будь-якої спеціальності.

Диплом магістра журналістики відкриває нові можливості:

 для бакалаврів різних спеціальностей

для журналістів, редакторів та інших працівників медіагалузі

для вчителів, викладачів та інших педагогічних працівників

Деталі на сайті Приймальної комісії ПНПУ імені В.Г.Короленка