Викладачі

kafedra (22)Світлана Василівна Семенко, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики (з 2019 року).

У 1992 р. закінчила із відзнакою факультет української філології Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

Із 1994-1997рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ) на кафедрі історії української літератури. Під керівництвом академіка Петра Хропка підготувала і захистила кандидатську дисертацію «Журнал «Рідний край»(1905-1916) і літературний процес початку ХХ століття» (16 травня 2000 р.). Кандидат філологічних наук, доцент. Із 2007-2010 рр. навчалася в докторантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі історії журналістики. Під керівництвом професора Наталії Сидоренко підготувала до захисту докторську дисертацію з історії та теорії журналістики.

Із 1992 – 2001рр. – асистент кафедри української літератури, з 2002- 2007рр. – доцент кафедри української літератури, 2010 – грудень 2011 доцент кафедри журналістики, з грудня 2011 професор кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. З 1999 по 2008 рік працювала вчителем української мови і літератури у школах м. Полтави.

Читає для студентів-журналістів такі курси: “Професійні стандарти журналістської діяльності”, “Стартегії розвитку світової журналістики”, “Медіаосвіта”, “Практикум з регіональної журналістики”, “основи медіаосвіти та медіаграмотності”, “Медіаправо”.

Автор понад 60 наукових статей з історії української журналістики, історії української літератури, методики викладання української літератури в школі, опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць. Учасник понад 40 наукових конференцій в Україні (Київ, Черкаси, Сімферополь, Тернопіль, Запоріжжя, Львів, Полтава, Харків, Луганськ) і за кордоном (Польща, Чехія).

У 1999-2002 рр. друкувала рецензії на твори дитячої літератури на сторінках регіональної преси (газети «Зоря Полтавщини та «Полтавський вісник»), із 2000 року бере участь у культурологічно-просвітницьких програмах на радіо «Ваша хвиля». Систематично друкує наукові статті на сторінках центрального науково- виробничого журналу «Держава і регіони» (м. Запоріжжя) та альманаху «Рідний край» (Полтава).

kafedra (15)Марина Ігорівна Свалова, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики.

У 2006 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та української літератури.

Із 2006 до 2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі історії журналістики. Під керівництвом професора Івана Петровича Мегели підготувала та захистила кандидатську дисертацію «Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри» (25 січня 2010 р.). Кандидат наук із соціальних комунікацій за спеціальністю «Теорія та історія журналістики».

Із жовтня 2009 р. – асистент кафедри літератури, із 2010 р. асистент, із 2011 р. – старший викладач, із 2015 р. – доцент кафедри журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Читає для студентів-журналістів та студентів-редакторів такі курси: “Кретивне письмо”, “Редакторський практикум”, “Медіастилістика”, “Медіакритика”.

Автор близько 20 наукових статей із теорії та історії журналістики, методики викладання журналістикознавчих дисциплін, учасник понад 15 наукових конференцій (Київ, Черкаси, Мелітополь, Кам’янець-Подільський, Харків, Полтава).

Зі студентських років публікується в «Альманасі Полтавського державного педагогічного університету “Рідний край”», друкувалася в альманахах «Болотні вогні» (Полтава, 2002), «Святий Володимир» (Київ, 2007). Редактор художньо-публіцистичного альманаху «Коло». Член національної спілки журналістів України.

kafedra (3)

Оксана Андріївна Зелік, старший викладач кафедри журналістики.

У 2000 р. закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури. Із 2006 до 2009 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на кафедрі української літератури.

У 2000 – 2003 рр. викладала українську мову та літературу в ЗНЗ № 17 м. Полтави, з 2003 р. асистент кафедри української літератури в Полтавському державному педагогічному інституті (нині національний педагогічний університет); з вересня 2010 р. – асистент (з червня 2011 р. – старший викладач) кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Читає для студнтів-журналістів та студентів-редакторів такі курси: «Журналістські жанри», «Проблематика ЗМК», «Практикум зі зв’язків з громдськістю», «Практикум з реклами», «Трансформація і модифікація журналістських жанрів».

Автор близько 50 наукових статей з історії літератури, літературної критики, історії журналістики опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць. Брала участь у роботі понад 40 наукових конференцій та семінарів в Україні і за кордоном (Варшава, Люблін, Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Львів, Бердянськ, Ужгород, Чернівці).

Лауреат Міжнародної українсько-німецької премії Олеся Гончара «Прагніть задумів глибоких» в номінації «Літературознавство» (2004 р.).

2010–2011 н.р. – координатор і редактор студентської газети «ФіЖ-ка», у 2012–2013 рр. – редактор молодіжного журналу «О2».

2019 р.– автор і ведуча рубрики «КнигоДень» на українському радіо «Лтава».

kafedra (9)

Сергій Вікторович Шебеліст, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики.

2006 р. закінчив із відзнакою філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

Протягом 2006–2009 рр. навчався в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі історії журналістики. Під керівництвом професора Анатолія Погрібного та доцента Валентини Михайлюти підготував і захистив кандидатську дисертацію «Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів». Кандидат наук із соціальних комунікацій за спеціальністю «Теорія та історія журналістики».

Із жовтня 2009 р. – асистент (з травня 2011 р. – старший викладач,з 2015 р. – доцент) кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Читає для студентів-журналістів такі курси: «Соціологія масової інформації», «Журналістська майстерність», «Політична журналістика», «Інформаційна політика та бзпека», “Журналістська етика”

Автор наукових статей з теорії журналістики, опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць. Учасник наукових конференцій в Україні та за кордоном (Білорусь, Польща, Канада, Чехія).

Співпрацював із «Молодіжною газетою», газетами «Ранковий експрес», «Коло», «Полтавський вісник». Під час навчання в аспірантурі працював коментатором української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України Національної радіокомпанії України. Автор публіцистичних статей у виданнях «День», Kultura Enter, Zaxid.net, Nowa Europa Wschodnia.

Один із переможців четвертого етапу стипендійної програми Українського ПЕН для письменників, перекладачів та літературних критиків (2023).

kafedra (1)Лисенко Леся Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики.

У 2006 р. закінчила із відзнакою філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. У 2007 році із відзнакою закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти. Викладача української мови та літератури. Із 2008 до 2011 рр. навчалася в аспірантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі видавничої справи та редагування. Під керівництвом професора Катерини Серажим підготувала і захистила кандидатську дисертацію «Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства» (28 березня 2012 р.). Кандидат наук із соціальних комунікацій за спеціальністю «Теорія та історія журналістики».

З жовтня 2011 р. – асистент (з 2015 р. – доцент) кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Читає для студентів-журналістів та студентів-редакторів такі курси: “Інфомедійна грамотність та критичне мислення”, “Кросмедійна журналістика”, “Візуальна культура”, “Основи кіноосвіти”.

Автор близько 20 наукових статей про сучасну публіцистику та трансформаційні процеси в медіасфері, опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць. Брала участь у наукових конференціях в Україні (Київ, Черкаси, Тернопіль, Запоріжжя, Львів, Полтава, Харків) і за кордоном (Польща, Литва).

З 2012 року редактор художньо-публіцистичного альманаху творчості школярів «Допис у газету»

2019 р.– автор і ведуча рубрики «КнигоДень» на українському радіо «Лтава».

 

Пурас Наталія Вікторівна, старший лаборант кафедри журналістики.

У 2011 році закінчила філологічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури. Редактор освітніх та літературних видань.»

З вересня 2011 р. – старший лаборант кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університеті імені В. Г. Короленка.