На факультеті української філології та журналістики відбувся захист курсових робіт студентів-журналістів

18 червня 2024 р. здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 Журналістика захистили курсові роботи із соціальних комунікацій.

На розгляд комісії третьокурсники представили наукові студії із різних аспектів журналістикознавства. Студентські наукові розвідки виконані у межах наукової теми кафедри журналістики «Актуальні проблеми журналістикознавства та підготовки фахівців медіасфери» (державний реєстраційний номер: 0122U000686).

До складу комісії ввійшли: завідувачка кафедри журналістики професорка Світлана Семенко (голова), доцентка кафедри журналістики Марина Свалова, старша викладачка кафедри журналістики Оксана Зелік, старша лаборантка кафедри журналістики Наталія Пурас (секретарка).

Студенти третього курсу на публічний захист представили актуальні й належно апробовані медіадослідження. Наукові студії охопили широкий спектр соціокомунікаційних досліджень: сучасна документалістика, соціальна реклама, проблематика медіа, жанрологія, постправда, монетизація контенту, кампанія проти сексизму в медіа, стратегії популяризації соціокультурних проєктів, гіперлокальні медіа та ін.

Низка представлених розвідок виконана на базі Центру дослідження полтавської журналістики, вони мали на меті розглянути, як локальні медіа реагують на сучасні виклики, а подекуди і формують тренди медіапрактик («Специфіка висвітлення спортивної проблематики у регіональних медіа», «Специфіка створення медійного образу української захисниці в полтавських інтернет-виданнях», «Інтернет-видання “Полтавська хвиля” і “Сіль Медіа”: редакційні принципи, тематика, особливості дизайну» та ін).

Комісія відзначила активну наукову діяльність і високу якість виконання кваліфікаційної роботи Єлизавети Карпенко «Особливості візуальної складової сучасної репортажистики (на прикладі проєктів The Ukrainians)» (наукова керівниця – Леся Лисенко).

Факультет української філології і журналістики вітає студентів-третьокурсників з успішним захистом кваліфікаційних робіт.

Чекаємо вас після активних канікул із креативними ідеями в студентських аудиторіях.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментар