Конференції

Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Кафедра журналістики
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра соціальних комунікацій
Університет Яна Кохановського, Кельце, Республіка Польща
Кафедра журналістики і соціальної комунікації

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції „Журналістика. Філологія. Медіаосвіта”, яка відбудеться 8–9 жовтня 2020 р. в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Мета конференції: проаналізувати специфіку національних соціальних комунікацій, поєднати теоретичні надбання журналістики і філології з практичними та освітніми проблемами.

Напрями роботи:
– теорія та методологія масової комунікації;
– історія української та світової журналістики;
– етичні орієнтири сучасних ЗМК;
– мовні, жанрові й національно-культурні особливості текстів ЗМК;
– мистецтво в соціальних комунікаціях;
– регіональна журналістика й перспективи її розвитку;
– сучасні тенденції в PR і рекламі;
– проблеми видавничої справи та редагування;
– медіаосвіта у вищій і загальноосвітній школі.

Мови конференції: українська, польська, російська, англійська.

Підготовлені на основі доповідей статті будуть опубліковані до початку конференції у спецвипуску наукового журналу «Молодий вчений», який представлено у наукометричній базі Index Сopernicus. Вартість публікації становить 40 грн. за сторінку. Рекомендований
обсяг статті – не менше 10 сторінок. З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті: http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/

Кінцевий термін подання статей – 1 вересня 2020 року.
Організаційний внесок для очних учасників – 300 грн., для заочних – 150 грн. Крім організаційних витрат, він включає: публікацію програми, каву-брейк, культурну програму.
Доктори наук, професори оргвнесок не сплачують.
Кошти за публікацію статті та організаційний внесок необхідно переказати на карту «Приватбанку» № 4149 4993 4590 6711 на ім’я Семенко Світлани Василівни.
Просимо урахувати, що «Приватбанк» за переказ коштів утримує комісію.
Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) забезпечуються учасниками конференції.
Для участі в конференції необхідно до 1 серпня 2020 р. надіслати на адресу kaf_zhurnalist@ukr.net
1) заявку (зразок подано нижче);
2) текст статті;
3) відскановані (сфотографовані) квитанції про сплату коштів.
Прикріплені документи подавати за зразком:
МащенкоЛ.В._заявка
МащенкоЛ.В._стаття
Контакти
Відповідальний секретар конференції:
Свалова Марина Ігорівна, к. н. із соц. комун., доц.
Тел.: +38 097 175 26 77
+38 095 742 96 17
Е-mail: kaf_zhurnalist@ukr.net
Адреса проведення наукового зібрання: м. Полтава, вул.Остроградського, 2.

Заявка для участі в конференції
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_________________________
2. Учений ступінь _________________________________________________
3. Учене звання ___________________________________________________
4. Місце роботи (повністю) _______________________________________
5. Посада ___________________________________________________________
6. Бажана секція___________________________________________________
7. Тема доповіді____________________________________________________
8. Адреса, контактний телефон___________________________________
9. Адреса електронної пошти_____________________________________
10. Потреба в житлі (гуртожиток, готель – потрібне зазначити)
11. Форма участі в конференції (очна / заочна) _________________

Запрошення на конференцію буде надіслано після отримання заявки, статей та коштів.