Історія

 

Кафедра журналістики була створена у 2010 році, відокремившись від кафедри загального і слов’янського мовознавства та журналістики.

Кадровий склад. За період існування кафедри сформувався високопрофесійний колектив у складі доктора філологічних наук, професора Н.Ф. Баландіної (завідувач кафедри), кандидата філологічних наук, професора С.В. Семенко (заступник завідувача), кандидатів наук із соціальних комунікацій, доцентів Г.О. Кудряшова, Л.І. Лисенко, М.І. Свалової, С.В. Шебеліста і старшого викладача О.А. Зелік.

Завідувач кафедри Н.Ф. Баландіна – професор, доктор філологічних наук, член експертної ради з філологічних наук та соціальних комунікацій МОН України (2010-2015), член спеціалізованої вченої ради ІД 26.172.01 при Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (з 2010), має понад 170 наукових праць, у тому числі 2 монографії, 3 колективні монографії, 15 підручників для ЗНЗ (з грифом МОН), 11 навчальних посібників, 2 навчальні програми (з грифом МОН), 9 авторських свідоцтв. Наукові інтереси зосереджуються головним чином на дослідженні проблем мовознавства, лінгводидактики та медіаосвіти. Дотепер є членом редколегій наукових видань «Рідний край» (Полтава), «Вісник Полтавського національного педагогічного університету», «Слов’янський збірник» (Одеса), «Současná ukrajinistika problémy jazyka, literatury a kultury» (Чехія). Відповідальний редактор щорічних кафедральних науково-методичних збірників  «Журналістика: теорія, історія, практика» (з 2012), «Актуальні проблеми журналістики в контексті сучасних соціальних комунікацій» (з 2015). Керівник двох держбюджетних тем «Оптимізація формування комунікативної компетенції учнів ЗНЗ засобами навчального тексту» (2006–2008, 2009–2011).

За час існування кафедри захищено чотири кандидатські дисертації з соціальних комунікацій (доценти Г.О. Кудряшов, Л.І. Лисенко, М.І. Свалова, С.В. Шебеліст). Старший викладач О.А. Зелік закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Готується до захисту докторської дисертації професор кафедри журналістики С.В. Семенко. Викладачі постійно підвищують свій науково-методичний рівень, стажуючись у провідних університетах (Запоріжжя, Львова, Сум, Вінниці, Мінська (Білорусь)).

Викладачі кафедри є авторами колективних і одноосібних монографій, що публікувалися в Україні та за кордоном. О.А. Зелік та С.В. Семенко– співавтори у колективнй монографії «Метаморфози в сучасній українській літературі» (Варшава ; Івано-Франківськ, 2014). С.В. Шебеліст і Л.І. Лисенко– співавтори колективної монографії «Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku» (Краків, 2015). Г.О. Кудряшов– автор трьох одноосібних монографій: «Апологети українського слова. Видавнича діяльність товариств “Просвіта” Лівобережної України (початок XX століття)» (Полтава, 2015), «Молитва до Тараса під Білоруським небом (пошанування Т.Г. Шевченка в Білорусі на зорі XXI століття)» (Полтава, 2016), «”Любове ніжна моя, не відлітай…” Публіцистичні нариси, статті, діалоги та спогади про Раїсу Кириченко» (Полтава, 2017). Баландіна Н.Ф. – співавтор колективної монографії «Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства» (Переяслав-Хмельницький; Кременчук, 2017).

Навчальна діяльність. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів, а з 2017 р. –  магістрів. Читаються курси з нормативних, фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін: «Теорія масової комунікації та інформації», «Медіапсихологія», «Теорія твору і тексту», «Історія української та зарубіжної журналістики», «Теорія і методика журналістської творчості», «Типологія ЗМІ. Проблематика ЗМІ»», «Практикум з фаху», «Журналістські жанри», «Журналістська етика», «Журналістська майстерність», «Українське журналістикознавство», «Теорія публіцистики» та інші.

Колектив кафедри залучений до підготовки студентів за спеціалізацією «Редактор освітніх видань», викладаючи  низку дисциплін за вибором студента: «Основи видавничої справи і редагування», «Текстознавство», «Книга як конструктор»,  «Редакторський аналіз і правка», «Літературне редагування», «Історія видавничої справи і друкарства».

Бази практик. Практичні навички майбутні журналісти вдосконалюють під час проходження різного рівня практик у місцевих ЗМІ під керівництвом досвідчених журналістів, насамперед на базі філії ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція “Лтава”», телестудії «Місто», ТРК «ІРТ-Полтава», прес-служби УМВС України в Полтавській області, газет «Зоря Полтавщини», «Полтавський вісник», «Газета по-українськи», «Коло», «Вечірня Полтава», «Вісті»; Інернет-видань «VPoltave. Info» й «Новини Полтавщини». Для магістрантів передбачена медіаосвітня практика.

Науково-методична робота кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем сучасного журналістикознавства та медіаосвіти. У 2011 р. було завершено наукову держбюджетну тему «Оптимізація формування комунікативної компетенції учнів ЗНЗ засобами навчального тексту». Викладачі кафедри є авторами підручників для шкіл із грифом МОН України (Баландіна Н.Ф.), одноосібних монографій (Баландіна Н.Ф., Кудряшов Г. О.), співавторами колективних зарубіжних монографій (Н.Ф.Баландіна, Г.О. Кудряшов, Л.І. Лисенко, С.В. Шебеліст).

Важливою ланкою кафедральної роботи є проведення конференцій і семінарів: з 2010 р. започатковано проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Журналістика. Лінгвістика. Дидактика» (2010, 2014), а 2013 р. – «Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ–ХХІ століть», за результатами останньої започатковано нову галузь – кириченкознавство. Також у 2013 р. розпочав роботу регіональний семінар «Медіаосвіта як фактор модернізації та підвищення якості вивчення гуманітарних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі». Традиційним став кафедральний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми журналістики в контексті сучасних соціальних комунікацій», за результатами якого видано три збірники наукових праць (2015, 2016, 2017 рр).

Міжнародна діяльність. Від самого початку свого існування кафедра бере активну участь у міжнародному науковому житті. Н.Ф. Баландіна протягом тривалого часу співпрацює із закордонними науково-навчальними інституціями, зокрема з Карловим університетом у Празі й університетом Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка), має низку зарубіжних публікацій в Іспанії, Німеччині, Польщі, Чехії. Так, у 2007–2008 рр. у Карловому університеті (Прага, Чехія) і в 2013 р. в університеті Палацького (Оломовць, Чехія) в межах реалізації міжнародних програм  було прочитано лекційні курси з української мови та українсько-чеського перекладу.

Г.О. Кудряшов активно співпрацює з Інститутом журналістики Білоруського державного університету, Радою молодих учених Національної академії наук Республіки Білорусь, виступаючи на конференціях та друкуючись у білоруських наукових виданнях. Налагодив контакти з Наукою бібліотекою Білорусі, передаючи в її фонди продукцію полтавських видавництв.

Також співпрацює з Мінським міським громадським об’єднанням українців «Заповіт», із яким підписано угоду до кінця 2019 р. Тема співробітництва ‒ «Видавнича діяльність української діаспори в Республіці Білорусь». У рамках цієї співпраці побачило світ видання «Молитва до Тараса під білоруським небом : пошанування Т.Г. Шевченка в Білорусі на зорі XX ст.».

У 2011 р. С.В. Шебеліст узяв участь у 21 Літній східноєвропейській школі, котру проводив Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету. У 2012 р., отримавши грант Програми українознавчих досліджень імені Петра Яцика, він виступив на міжнародному симпозіумі для молодих учених «Нові перспективи сучасної України: політика, історія та культура» у Торонтському університеті (Канада). Протягом 2013 р. викладач узяв участь у навчальній поїздці до Республіки Польща (за програмою «Study Tours to Poland – візити для професіоналів») та міжнародних наукових конференціях в Чехії та Польщі.

Інтегруються в міжнародну наукову спільноту й інші члени кафедри, подаючи статті до іноземних наукових видань і беручи участь у закордонних конференціях.

Студентська наука. Із 2011 р. проводиться щорічний регіональний студентський науковий семінар «Актуальні проблеми журналістики», а найкращі доповіді друкуються у збірнику наукових праць «Журналістика: теорія, історія, практика». Усього видано сім збірників (2011-2017 рр). Традиційною формою студентської наукової активності є участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конкурсах видавничих проектів, конференціях (Дніпро, Київ, Львів, Маріуполь, Ужгород, Херсон, Черкаси). Студенти мають вагомі результати: у 2015 р. О. Мельніченко виборов 3 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі соціальних комунікацій (тема «Спортивний коментар у друкованих ЗМІ: традиції й новаторство», науковий керівник – Н.Ф. Баландіна); переможцями у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю» стали: О. Мельніченко, (3 місце, 2015 р.), Л. Пархоменко (3 місце, 2016 р.). Крім того, студенти активно долучаються до українських та зарубіжних освітніх проектів, курсів і майстер-класів, отримуючи відповідні сертифікати.

Профорієнтаційна робота з майбутніми абітурієнтами – це щорічний  проект «МедіаТерра», регіональний творчий конкурс для учнів ЗНЗ «Допис в газету» (з публікацією збірника), організація в ЗНЗ читання курсів із основ журналістики, медіаосвіти,  робота з творчо обдарованими учнями в рамках МАН, проведення лекцій для учителів Полтавського регіону. У жовтні 2016 р. спільно з Полтавською обласною організацією Національної спілки письменників України кафедра взяла участь у регіональному проекті «Сучасний медіасвіт як простір для творчості активної молоді».

Співпраця із провідними журналістами. Студенти мали можливість прослухати публічні лекції правозахисника М. Мариновича «Україна сьогодні: як фатум наших слабкостей обернути на еволюційні шанси?»; публіциста М. Рябчука  «Література обложеної фортеці»; професора І. Михайлина «Становлення української журналістики в контексті виникнення журналістики в Європі у залежних народів» та ін. Серію майстер-класів із різних аспектів практичної журналістики  для наших студентів провели професори В. Іванов, А. Яковець, М. Тимошик, доцент В. Теремко, головний редактор газети «Дзеркало тижня» В. Мостовий, головний редактор «Історичної правди» В. Кіпіані,  володарка Національна премії «Телетріумф» Н. Сокленко, публіцист С. Федорчук, Президент Асоціації журналістів, видавців і мовців «Новомедіа» Р. Кухарчук та ще багато цікавих творчих особистостей. Студенти відвідували зустрічі з журналістами й письменниками Є. Положієм, Л. Таран, С. Жаданом, Л. Якимчук, Сергієм Осокою.

Викладачі приділяють велику увагу дослідженню та популяризації історії регіональної журналістики. Налагоджено тісну співпрацю з музеями та бібліотеками міста, які надають можливість студентам працювати зі стародруками. Разом зі студентами беруть участь у створенні літопису полтавської крайової журналістики й ветерани: заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України, диктор Полтавського обласного радіо Р. Самойленко, член Національної спілки журналістів України, диктор Полтавського обласного радіо В. Чазова, ділився своїми знаннями і творчим досвідом із молоддю і диктор Полтавського обласного радіо А. Крашевський, який, на жаль, відійшов за межу вічності. На основі їхніх спогадів, інтерв’ю, фотографій створюється мультимедійний банк інформаційних ресурсів. Про діяльність старших колег студенти пишуть науково-дослідницькі роботи.

Студентські активності. Студенти активно долучаються до роботи у кафедральних, факультетських та загальноуніверситетських виданнях «Університетський час», «О2», «Кольорове коло», а також сайту університету. Традиційними є виставки видавничої продукції кафедри журналістики та видавничих проектів студентів-журналістів, які проводяться у рамках Днів факультету філології та журналістики.

Студенти-журналісти беруть активну участь у роботі органів факультетського та університетського самоврядування. Для органів студентського самоврядування проводяться майстер-класи «ПР-супровід виховних і культурних заходів», «Висвітлення діяльності студентського самоврядування на сайті та вишівській газеті “Університетський час”», у рамках роботи школи «Лідер майбутнього» проводиться майстер-клас «Особливості функціонування прес-служби органів студентського самоврядування».

Співпраця з крайовими ЗМІ та педагогічними інституціями. Кафедра співпрацює з обласною організацією Національної спілки журналістів України: консультування, проведення спільних проектів та акцій, серед яких зустрічі з провідними публіцистами краю, упорядкування Алеї журналістів у м. Полтава. С.В. Шебеліст постійно співпрацює як журналіст із всеукраїнською газетою «День» та Інтернет-порталом «Zaxid.net». Г.О. Кудряшов і М.І. Свалова  є членами НСЖУ.

Кафедра сприяє розвитку медіаграмотності різних установ й організацій Полтавщини. Так, Л.І. Лисенко читала лекції в обласній профспілці працівників освіти й обласній прокуратурі.  Н.Ф. Баландіна, О. А. Зелік, Л.І. Лисенко, С.В. Семенко є частими гостями методичних об’єднань учителів-словесників міста й області, на яких презентують різні форми ранньої професіоналізації учнів у медійній сфері. Г.О. Кудряшов бере активну участь у культурно-мистецькому житті Полтавської області, зокрема в популяризації творчості народної артистки України Раїси Кириченко. При кафедрі діє музей Раїси Кириченко (куратор ‒ Г.О. Кудряшов). Викладачі кафедри не стоять осторонь громадського й культурного життя краю, залучаючи до цього своїх студентів.