Історія кафедри журналістики

kafedra (33)

Кафедра журналістики факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка була створена у 2010 році.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: доктор філологічних наук, професор Н. Ф. Баландіна, кандидат філологічних наук, професор С. В. Семенко, кандидати із соціальних комунікацій, доценти С. В. Шебеліст, М. І. Свалова, Г. О. Кудряшов, Л. І. Лисенко, старший викладач О. А. Зелік.

До практичної журналістської роботи залучаються заслужені журналісти України М. І. Ляпаненко, Г. Ф. Гринь, який керує Полтавською обласною організацією Національної спілки журналістів України.

Завідувач кафедри Н. Ф. Баландіна – професор, доктор філологічних наук, член експертної ради з філологічних наук та соціальних комунікацій МОН України, член спеціалізованої вченої ради при Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, має понад 160 наукових праць, у тому числі монографію, сім підручників для ЗНЗ з грифом МОН, дві навчальні програми з грифом МОН, п’ять навчальних посібників, наукові інтереси зосереджуються головним чином на дослідженні проблем комунікативної лінгвістики. Значні здобутки було отримано і в галузі лінгводидактики – викладанні мови на комунікативній основі, а також упровадженні елементів медіаграмотності на уроках з мови.

Н. Ф. Баландіна розробила концепцію кафедри і як завідувач успішно її реалізовує. Головне завдання концепції – професійна підготовка журналістських кадрів, нарощування науково-педагогічного кадрового потенціалу кафедри, посилення роботи в науковій та навчальній діяльності, розвиток партнерських відносин зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, а також зв’язок із загальноосвітніми навчальними закладами та регіональними ЗМІ.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого науково-методичного рівня. У 2000 році доцентом кафедри української літератури С. В. Семенко захищено дисертацію «Журнал «Рідний край» і літературний процес початку ХХ століття», планується захист докторської дисертації «Національно-патріотична публіцистика Драгоманових-Косачів: традиції і новаторство». У 2009 році захищено дві кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики: «Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів» (С. В. Шебеліст) та «Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри» (М. І. Свалова). У 2012 році з тієї самої спеціальності захищено кандидатську дисертацію «Образна система публіцистики Є. Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства» (Л. І. Лисенко) зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики.  У травні 2013 року відбувся захист кандидатської дисертації «Видавнича діяльність товариств «Просвіта» Лівобережної України (поч. ХХ ст.)» доцента кафедри журналістики Г.О. Кудряшова зі спеціальності 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи. Доцент Шебеліст С.В. підвищував рівень науково-методичний рівень викладання журналістикознавчих дисциплін в рамках Міжнародного аспірантського симпозіуму «New Perspectives on Contemporary Ukraine: Politics, History, and Culture» (Торонтський університет) (2012) та літньої школи журналістики при Варшавському університеті (2012). Викладачі О. А. Зелік у квітні-травні 2012 року та М. І. Свалова у  квітні 2013 року проходили стажування на кафедрі журналістики та філології Сумського державного університету.

Кафедра журналістики підтримує наукові, науково-методичні та виробничі зв’язки з провідними освітніми, громадськими інституціями України, зокрема університетами Києва, Львова, Рівного, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Сум.   На базі факультету філології та журналістики кафедрою журналістики спільно з Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національною спілкою журналістів України було проведено дві Всеукраїнські науково-практичні конференції «Журналістика, філологія та медіаосвіта» (2009) та «Журналістика. Лінгвістика. Дидактика» (2010), «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (2014). Із 2011 року започатковано проведення регулярної регіональної наукової студентської конференції «Актуальні проблеми журналістикознавства», за матеріалами якої видається однойменний збірник наукових робіт.

Під орудою викладачів кафедри виходять загальноуніверситетська газета «Університетський час», художньо-публіцистичний альманах «Кольорове коло», журнал «О2»,  публіцистичний альманах «Допис в газету», збірники наукових праць студентів «Журналістика: теорія, історія практика». Їхня доступність забезпечується через сайт кафедри і факультету.

Викладачі кафедри зорганізовують зустрічі, майстер-класи, лекторії з провідними журналістами та журналістикознавцями України (В.Іванов, В.Мостовий, В. Кіпіані, М. Маринович, М. Рябчук, Н. Соколенко, А. Яковець, М.Тимошик, І. Михайлин, К. Серажим, С. Федорчук, В.Теремко,І. Фанта, І. Москальчук).

У 2011 році відбувся перший випуск студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (за разовим дозволом Міністра МОН України). Випускники поповнили лави працівників регіональних ЗМК: ОДТРК «Лтава»,  газет «Зоря Полтавщини», «Полтавський вісник», «Газета по-українськи», «Коло»; Кременчуцької телекомпанії «Візит» тощо.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.