ІV Міжнародна науково-практична конференція „Журналістика. Філологія. Медіаосвіта”

Запрошуємо взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Журналістика. Філологія. Медіаосвіта”, яка відбудеться 4–5 жовтня 2018 р. в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Мета конференції: проаналізувати специфіку національних соціальних комунікацій, поєднати теоретичні надбання журналістики і філології з практичними та освітніми проблемами.

Напрями роботи:

 • теорія та методологія масової комунікації;
 • історія української та світової журналістики;
 • етичні орієнтири сучасних ЗМК;
 • мовні, жанрові й національно-культурні особливості текстів ЗМК;
 • мистецтво в соціальних комунікаціях;
 • регіональна журналістика й перспективи її розвитку;
 • сучасні тенденції в PR і рекламі;
 • проблеми видавничої справи та редагування;
 • медіаосвіта у вищій і загальноосвітній школі.

Мови конференції:  українська, польська, російська, англійська.

Підготовлені на основі доповідей статті будуть опубліковані до початку конференції у спецвипуску наукового журналу «Молодий вчений», який представлено у наукометричній базі Index Сopernicus. Вартість публікації становить 35 грн. за сторінку. Рекомендований обсяг статті – не менше 9–10 сторінок. З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті: http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/

Кінцевий термін подання статей – 1 серпня 2018 року.

Організаційний внесок для очних учасників – 300 грн., для заочних – 150 грн. Крім організаційних витрат, він включає: публікацію програми, каву-брейк, культурну програму.

Доктори наук, професори оргвнесок не сплачують.

Кошти за публікацію статті  необхідно переказати на карту «Приватбанку»

№ 5168 7427 1123 5113 на ім’я Зелік Оксани Андріївни.

Кошти за організаційний внесок необхідно переказати на карту «Приватбанку»

№ 5168 7551 0981 7789  на ім’я Семенко Світлани Василівни.

Просимо урахувати, що «Приватбанк» за переказ коштів утримує 0,5%.

Фінансові витрати (проживання в готелі, харчування, проїзд) забезпечуються учасниками конференції.

Для участі в конференції необхідно до 1 серпня 2018 р. надіслати на адресу kaf_zhurnalist@ukr.net

1) заявку (зразок подано нижче);

2) текст статті.

Прикріплені документи подавати за зразком:

МащенкоЛ.В._заявка

МащенкоЛ.В._стаття

Контакти

Відповідальний секретар конференції:

Свалова Марина Ігорівна, к. н. із соц. комун., доц.

Тел.: +38 097 175 26 77

+38 095 742 96 17

Е-mail: kaf_zhurnalist@ukr.net

Адреса проведення наукового зібрання: м. Полтава, вул. Остроградського, 2.

 Заявка для участі в конференції

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
 2. Учений ступінь
 3. Учене звання
 4. Місце роботи (повністю)
 5. Посада
 6. Бажана секція
 7. Тема доповіді
 8. Адреса, контактний телефон
 9. Адреса електронної пошти
 10. Потреба в житлі (гуртожиток, готель – потрібне зазначити)
 11. Форма участі в конференції  (очна / заочна)

Запрошення на конференцію буде надіслано після отримання заявкистатей та коштів.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий